Coaching

Performance coaching

Het ontwikkelen van bewustzijn op het eigen potentieel, functioneren en handelen, het maken van keuzes met de daarbij behorende acties, en het nemen van de verantwoordelijkheid daarvoor. 

Persoonlijk leiderschap

Voor professionals en (aankomend) leidinggevenden. Van manager naar leider. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

Loopbaan

Het maken van onderbouwde keuzes voor een vervolg, en het benutten van potentieel.

Outplacement

Het maken van de juiste keuze voor een vervolg buiten de organisatie. Wie Ben ik, wat Kan ik, wat Wil ik, en Waar komt dat het beste tot zijn recht.

Stress & burn-out

Door in een vroeg stadium de juiste handvatten, gericht op terugkeer en blijvende verandering, aan te bieden leren mensen beter om te gaan met eigen en ook organisatie verwachtingen