Counseling

Volgens Wikipedia betekent counseling:

Counseling is een resultaatgericht,  pragmatische en laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Of zoals als wij dat zeggen, soms heb je gewoon de behoefte aan een goed gesprek. Omdat je in een bepaalde situatie en/of positie zit. Mogelijk zelfs te maken hebt met een (sluimerend) conflict. Of omdat het best “eenzaam is aan de top’.

Dan wil je graag in alle rust en vertrouwelijkheid praten, sparren. Even in de spiegel kijken. Luisteren naar, en wellicht gebruikmaken van andere ervaringen en zienswijzen. Misschien “gewoon” je gedachten dumpen. Zonder dat daar meteen een oordeel tegenover staat. Reflecteren. De dialoog opzoeken.

Bij ons kan dat. Wij bieden die rust en vertrouwelijkheid. In een uiterst prettige omgeving, even weg uit je dagelijkse kantoor.

Wij kunnen, zonder oordeel, goed luisteren. En vragen stellen. Constructief confronterend zijn. Zaken in perspectief plaatsen.

Onze ervaringen, kijk op de mens en de wereld, opleidingen (o.a. tot professioneel coach en register mediator) en meer, delen we waar gewenst graag met je. Niet om te vertellen hoe het moet, dat werkt in onze ogen absoluut niet, kunnen we ook niet. Maar wel om je mogelijk nieuwe inzichten en perspectieven mee te geven. Waar jij weer mee verder kunt.