Tools & methodes

“Je bent als het goed is zelf je beste tool” is een gevleugelde uitspraak van ons. En deze gebruiken wij ook vaak: “A fool with a tool is still a fool”.

Echter, een professionele tool in professionele handen kan veel extra’s opleveren. Voor ons, en voor onze cliënten en opdrachtgevers. Dus maken wij daar graag gebruik van, wanneer nuttig en nodig.

De mens is in onze ogen zeer complex en interessant. Niet in hokjes te vangen. Dat is te eenvoudig, al is die neiging nog zo groot. Inzicht heeft vele invalshoeken nodig, met de nodige nuance en nuchterheid. Dat vraagt dus ook om een combinatie van professionele tools en methodes. We hebben er een aantal met zorg geselecteerd, die voor ons en onze cliënten/opdrachtgevers goed werken.

Onze coach methode

Wij beschrijven de door onszelf ontwikkelde coach methode als volgt:

Een gestructureerd, iteratief leerproces. Ervaringsgericht, gekoppeld aan de dagelijkse praktijk, ondersteund door oefenen en reflectie. Gericht op de toekomst. Spelenderwijs en met plezier.

Het is de resultante en combinatie van onze opleidingen, inzichten, ervaringen, methodes, tools, relevante theorieën van derden, holistische kijk op de wereld, permanente nieuwgierigheid en constante drive om steeds weer bij te leren. Als we de taxonomie van Bloom erbij halen, zouden we kunnen zeggen dat we de “creatie-fase” hebben bereikt.

We hebben een visie en methode ontwikkeld, die bewezen daadwerkelijk resultaten oplevert. Al vele jaren. Niet bedoeld voor iedereen, wel voor diegenen die zichzelf willen ontwikkelen, willen leren en daarvoor willen werken.

TMA methode

Al zo’n 15 jaar maken wij gebruik van de TMA Methode. TMA ontwikkelt talenten en competenties van mensen door inzichten te geven in talenten, interesses, competenties en loopbaan. De filosofie achter deze methode, de manier van kijken naar mensen en hun ontwikkelpotentieel komt naadloos overeen met die van ons. De TMA Methode is een oer-Nederlands product, bestaat sinds 1999, en wordt internationaal ingezet.

Het is wetenschappelijk onderbouwd, en geniet een enorme reputatie. Alleen al in Nederland hebben meer dan 1.000 organisaties in alle sectoren een eigen TMA-omgeving. Daarnaast zetten vele professionele dienstverleners, zoals ook wij, TMA in bij hun dagelijks werk.

Wij kunnen, als geaccrediteerde trainers, organisaties en zelfstandige professionals opleiden en certificeren in de TMA Methode. 

CSR-methode®

Wij doen onze coaching/begeleiding van chronische stress en burnout klachten op basis van de CSR-methode®. Deze wetenschappelijk onderbouwde en bewezen succesvolle methode, waarin wij gecertificeerd zijn, pakt stressklachten en burnout psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. Die zijn te onderscheiden, maar niet los van elkaar te zien.

‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Dat is anders dan de meeste andere methodes, die zich met name eenzijdig richten op de psyche. En daarmee wordt het fysieke aspect uit het oog verloren, doen we net of fysieke processen geen rol spelen. Niets is minder waar. Stress vervult een brugfunctie tussen het lichaam en de geest.

Kernwaardeanalyse

Kernwaarden – ook wel key values – zijn medebepalend voor ons gedrag. En voor onze identiteit. Als individu, team of organisatie. Het biedt houvast, bepaalt koers, onze prioriteiten en het maken van onze keuzes. Waar we voor staan. Onze Identiteit. Het maakt ons sterker, individueel en met elkaar. 

Kernwaarden in een team of organisatie stoppen niet bij het opschrijven en “op de muur hangen”. Ze moeten in onze ogen, net als bij competenties, uitgedrukt worden in gedrag, en vervolgens geleefd worden. Dat betekent beschrijven in waarneembaar gedrag. Van zeer gewenst tot zeer ongewenst. Dan kunnen (zelfs moeten) we elkaar erop aanspreken, en ontstaat er een zich steeds verbeterende organisatie.

Hoe beter onze kernwaarden aansluiten bij de omgeving, hoe leuker het wordt. Met minder stress en minder verlies van energie.